BlogBannerUst

Hifi Yazıları Magnetic Conduction

Published on Haziran 20th, 2014 | by admin

0

Manyetik İletim Teknolojisi ve Manyetik İletim Nedir

Manyetik İletim Nedir?
Manyetik İletim, sinyal transferi için kullanılan patentli bir yöntemdir. Teknoloji, Magnetic Innovations LLC. tarafından geliştirildi. High Fidelity Cables tarafından uygulanmış bu teknoloji, benzersiz bir şekilde, sinyal transferi için hem manyetik, hem de elektriksel iletim yolları sunmaktadır. Bu teknoloji, bir kaç farklı şekilde işlemektedir.

İletkende Manyetik Alan Yaratma
Manyetik İletim teknolojisinin etkisinin değerini anlamak için, bir manyetik alanın, daima bir elektrik sinyaline eşlik ettiğini kavramak önemlidir. CT-1’i iletken teknolojisi olarak temelinde farklı kılan şey, sinyal transferindeki manyetik unsurun kullanımıdır. Manyetik İletim, hem manyetik gücü, hem de elektriksel gücü maksimize eder. Elektrik/plazmanın manyetik alanlar tarafından itilip çekildiği deneyler ile de ispat edildiği gibi, elektrik sinyali, bir manyetik alanı takip etmeye fazlasıyla meyillidir. «Manyetik Haritalandırma» sürecimiz, kablonun iki ucundaki manyetik kutupları, elektrik sinyalini iletken boyunca «çekmesi» için, tescilli ve güdümlü bir şekilde «hizalandırmada» kullanılır. Aslına bakılırsa biz, manyetizmayı, elektrik sinyali akışını hizada tutmak ve elektronlar için, iletken içi ve boyunca, rastgele yol sayısını minimize etmek için kullanıyoruz. CT-1 de, sinyale olan direncin en yüksek olduğu ve en büyük kayıpların yaşanabileceği yerlerde sinyal transferini teşvik etmek için, tüm kablo yönsel olarak manyetize edilmiştir.

Manyetik-iletim-patent

Giriş Konektörüne Manyetik Gücün Önceden Uygulanması
Manyetik İletim sürecinde, sinyal bozulmasını, özellikle de diğer türlü iletimdeki direnç sonucu bozulabilecek düşük seviye sinyallerde, minimize ediyoruz. Manyetik İletim, sinyal kablosuna, önceden bir manyetik alan uygulayarak, diğer türlü elektronlar bir iyonik çekirdekten diğerine sıçrarken (örn: bir bileşenin çıkış konektöründen bir ara bağlantının erkek giriş konektörüne) elektrik sinyalinin kaybettiği enerjiyi muhafaza eder. Bunun sonucunda, düşük seviye sinyal unsurlarının iletimi daha güvenilir bir şekilde sağlanır.

tech-productSinyal Akışının Güçlendirilmesi
PinLok ( Ucu şişirilmiş RCA konektör ) CT-1 konektörü, sinyali konektörün merkezine odaklamak ve bu sinyali CT-1 iletkenine iletmek için manyetik güç kullanmaktadır. CT-1 iletkeni, konektöre takılır takılmaz tamamen manyetize hale gelen, yüksek derecede geçirgen alaşımdan yapılmıştır. Sinyal, daha sonra, bu manyetik ve elektriksel açıdan iletken olan yolu izler. İletkenin çıkış ucundaki PinLok RCA, sinyali iletken boyunca manyetik olarak «çeker»ek bu akış yolunu manyetik olarak aktif hale gelir. Konektörlerin giriş ve çıkışlarına uygulanan manyetik alan girdaplı akımları kontrol eder ve elektrik sinyallerini tek bir yönde «akmaya» zorlar — iletken içinden, manyetik alan boyunca, kaynaktan sona doğru. Bu, bizim, girdaplı akımları minimize eden, sinyal akışını geliştiren, tamamen metal bir iletken kullanmamıza olanak sağlar.

Özgün bir Kondüktör Kullanma
CT-1’in iletkeni, tescilli bir alaşımdan oluşmaktadır. Özgün iletkenin kendisi de, manyetize PinLok konektörlerine bağlı olduğundan, patent başvurusu yapılmış bu sürecin bir parçasıdır. CT-1 iletkeni, kusursuz yalıtkan bir karaktere sahip olduğu bilinen Teflon ile sarmalanmıştır. İletken, koaksiyel bir konfigürasyonda yapılmıştır. CT-1’in iç çekirdeği, topraklama bağlantısı görevi gören bir örgülü manşon ile kaplanmıştır. Bu da, çevreleyici toprak elemanının, sesin merkez iletkene ulaşma potansiyelini azaltmasına olanak sağlar. Bu tasarım sayesinde kablolar, güç kablolarıyla çakışma ya da rastgele seslerin ortamdan toplanması endişesi olmadan, yönlendirilebilir. Bu koaksiyel tasarım, manyetik enerjilerin kablo çekirdeğine geri odaklanmasına da yardımcı olur. Bu, hem manyetik, hem de elektriksel iletim fonksiyonlarını desteklemektedir. Avantajı, hafif, esnek, düşük gürültülü, az kayıplı ve yüksek işlevsellikli bir ses sinyali iletim teknolojisi olmasıdır. Etkileri, eklenen her bir Manyetik İletim aracı ile katlanarak artar. Teknoloji, hem alternatif hem direkt akım ve hem güç hem de sinyal aktarımı için çalışır.

PinLok Konektörünün Faydaları
Konektörün mekanik tasarımı, uygulanan manyetik alanların dışında, başka şekillerde de sinyal akışını geliştirmektedir. PinLok, sinyal transferini iyileştirmek ve ses sistemindeki en zayıf halkanın — sinyalin dişi manşondan RCA’nın erkek fişine geçmesi gerektiği mekanik bağlantı — aşılmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Geleneksel bir erkek fişin, dişi manşonun içine oturması için, fişin çapının manşonunkinden küçük olması gerekmektedir.
Bu, sinyalin aşması gereken bir boşluk oluşturur ve bu boşluk, sinyal kaybına ya da bozulmasına yol açabilir. Geleneksel RCA konektörlerindeki sinyal taşıyan unsurların yüzey teması miktarı minimaldir; ne kadar az temas var ise, direnç o kadar yüksek olur. Bu nedenle, CT-1 PinLok konektörü, ayrık pin-ball stili özgün bir erkek sonlandırmaya sahiptir. CT-1 konektörünün ucundaki sıkıştırılmamış top, dişi manşonun çapından daha büyük olacak şekilde tasarlanmıştır. Sokma basıncı topu göçertirken, yay basıncı topu genişletir ve maksimum temas alanı sağlayarak elektrik direncinin azalmasını sağlar. Bunun ötesinde, CT-1 konektörü topunun etrafı, özgün iletken bir polimer olan Stabilant 22 ile kaplanmıştır. Bu polimer, sinyal transferi mevcut olduğunda iletken hale gelir ve direncin daha da düşürülmesine yardımcı olur. Konektör, ayrıca, mekanik sesin transferinin sebep olduğu bozulmaları düşürmek için, mekanik sönüm içermektedir. Her bir CT-1 PinLok konektörü, 55 özgün ve özel üretim parçadan oluşur.

Sonuçlar
Bir sisteme CT-1 ara bağlantı kablosu yerleştirildikten sonra, sinyalin yönlendirilmesine yardımcı olmak için, kablo boyunca, organize bir manyetik alan ortaya çıkar. Sinyal, CT-1’i terk ettiğinde, kayda değer bir mesafe boyunca manyetik özelliğini, ta ki elektronların, elektriksel yolun iyonik çekirdekleri içinde ve etrafında geri sekmesiyle randomizasyon ortaya çıkana kadar, korur. İkinci ya da üçüncü bir CT-1’in sisteme eklenmesi, manyetik çekimi daha da güçlendirir ve her CT-1, manyetik olarak bir sinyal yolu çizeceğinden ve sistem boyunca rastgele olmayan sinyal iletimini koruyacağından, sinyalin ses sistemi içerisinden geçişine yardımcı olur. Bu haritalama etkisi, ara bağlantılara, hoparlör kablolarına ve güç kablolarına da uygulanabilir. Ayrıca, hoparlörlerin, pre-amfilerin, amfilerin, güç düzenleyicilerinin ve benzerlerinin içlerine de uygulanabilir. Bu teknolojinin daha fazla kullanımı arzu edilebilir, çünkü bu teknolojiyi kapsayan her bir kablo ve her bir parça, sinyallerin iletilmesinde daha büyük bir verimlilik sağlamakta ve bu da daha kararlı bir ses sistemini mümkün kılmaktadır.

tech-blueLaboratuvar Testleri
Magnetic Innovations LLC tarafından anlaşılan Kanada’daki bir deney tesisi, 2 voltluk tam sinyal gücünde, -59db kadar düşük seviyedeki sinyalleri test etmeyi denedi. Tesis, alışılagelmiş ses kablolarının, test sinyallerini önemli derecede belirsizleştirmesinden çok sonra bile, High Fidelity Cables markalı kabloların düşük seviyeli bilgiyi net bir şekilde ilettiğini keşfetti. Kontrollü testlerde, tüm sistemde, THB’de ve IMD’de %14’lük düşüş ölçüldü. Sinyal-Gürültü oranı, 1.5 dB kadar gelişme gösterdi ki bu önemli bir gelişimdi. Bu test, üçüncü bir tarafça, kontrollü bir ortamda, Manyetik İletim teknolojili bir RCA kablosu ile gerçekleştirildi (bu sonuçlar, farklı sistemlerde farklılık göstermektedir).

Patent Onayı
Magnetic Innovations LLC, U.S. Pat. No. 8,272,876 ve 8,403,630 patentlerine sahiptir.

Ürünler için

Tags: , , , , ,


About the AuthorBir Cevap Yazın

Back to Top ↑